1. Papaya Thai
  6066 Mowry Avenue
  Newark, CA, 94560
  510-792-1988

  monday to friday
  11:00 am -- 03:00 pm
  05:00 pm -- 10:00 pm

  saturday & sunday
  11:59 am -- 04:00 pm
  05:00 pm -- 10:00 pm 2. Papaya Thai
  1818 Milmont Drive
  Milpitas, CA 95035
  408-941-9486